Sæt kryds i kalenderne

Sæsonstart: Søndag d. 19. marts 2017
Tilmelding til klubbens mail

29. april ”Automester Nordfyn Rundt”
Sæt allerede dagen af, da der er brug for din hjælp
Mere info senere

25. – 28. maj: Klubtur til Harzen
Mere info senere

22. juni: Grill aften hos Bjørn

Kerteminde tur / Pølsetur
Dato og mere info senere

Klubbetalte løb i 2017
2. april Stjernetramp (del af det Fynske etapeløb)
21. maj Helnæs-Vestfyn Tour (del af det Fynske etapeløb)
17. juni Tour Re Tour (del af det Fynske etapeløb)
24. sept Tour de Kerteminde

HUSK KONTINGENTBETALING

Ride_you_bike
Sidste rettidige indbetaling, er den 1 marts 2017.
Kontingent er 300 kr.
Kontingentbetaling skal ske på kontonummeret:
Nordfyns Bank 6860-0001010132
HUSK, at oplyse navn ved indbetaling.

Juleafslutning i Bogense Cykelklub

Den 31.12.2016, kl 11.00. i Medborgerhuset.
Vi mødes i Medborgerhuset, hvor der vil være lidt mundgodt, kransekage og boblevand.
Vi slutter cykelåret af med at ønske hinanden godt nytår.
For dem der vil cykle en tur før, vil der være arrangeret en tur på på MTB med afgang fra medborgerhuset kl. 9.30.

Gerne tilmelding på klubbens mail kontakt@bogensecykelklub.dk

Håber vi ses.

God jul og godt nytår. Tak for 2016 til alle medlemmer.

Mvh Bestyrelsen

Generalforsamling i Bogense Cykelklub

Dato: Onsdag den 23.11.2016, kl 19.00. Sted: Bogense Skole (kantinen)

Dagsorden

• Valg af dirigent.
• Bestyrelsens beretning v/ formand Finn Jensen.
• Fremlæggelse af regnskab v/ kasserer John Rudbjerg.
• Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest
1/11 2016)
• Fastsættelse af kontingent.
• Valg til bestyrelse, på valg er formanden og ét bestyrelsesmedlem.
• Valg af suppleanter.
• Valg af revisor og revisorsuppleant.
• Evt.
Vel mødt!

Bestyrelsen

I forbindelse med generalforsamlingen bliver der mulighed for at købe klubtøj, det skulle ifølge producenten ankomme d. 31/10. Desuden vil vi gerne opfordre til, at I medbringer klubtøj I ikke bruger, måske det kan sælges videre til andre.