Generalforsamling i Bogense Cykelklub

Dato: Onsdag den 23.11.2016, kl 19.00. Sted: Bogense Skole (kantinen)

Dagsorden

• Valg af dirigent.
• Bestyrelsens beretning v/ formand Finn Jensen.
• Fremlæggelse af regnskab v/ kasserer John Rudbjerg.
• Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest
1/11 2016)
• Fastsættelse af kontingent.
• Valg til bestyrelse, på valg er formanden og ét bestyrelsesmedlem.
• Valg af suppleanter.
• Valg af revisor og revisorsuppleant.
• Evt.
Vel mødt!

Bestyrelsen

I forbindelse med generalforsamlingen bliver der mulighed for at købe klubtøj, det skulle ifølge producenten ankomme d. 31/10. Desuden vil vi gerne opfordre til, at I medbringer klubtøj I ikke bruger, måske det kan sælges videre til andre.

VinterCup 2016/17

Så er det tiden for tilmelding til næste sæson – sidste frist er den 10. oktober.

Send en sms til mig med med parrets navne og alder samt 600 kroner via mobilpay til 26252090

Hilsen Ulla Lundegaard Hinrichsen

www.vintercup.dk

MTB licens til Langesø

Klubben har lavet en aftale med Anette Bøgholm fra Langesø MTB, hvis I kontakter hende direkte og oplyser, at I er fra Bogense Cykelklub, kan licensen købes med klubrabat. Gå gerne flere sammen, så sparer hun tid! Du kan selvfølgelig kun købe licens med rabat, hvis du står på medlemslisten. Spørgsmål, kontakt Ulla Lundegaard Hinrichsen.

Licenser skal bestilles direkte hos Anette Bøgholm. Samtidig skal der overføres 500 kr. pr. licens til: konto 6860 – 2001726 med teksten MTB.
Anette Bøgholm Langesø Godskontor
Tlf.: 65964082 Fax: 65964605
Mail: Anette@langesoe.dk

langesoe_mtb

Vintercup 2016/2017

Hold øje med opslag omkring tilmelding til Vintercup på klubbens webside. I år er der egenbetaling, men vi skal lave samlet tilmelding.

VinterCup 2016-17

1. afd. den 06.11.2016 arrangeres af Vejle Cykel Motion.
2. afd. den 04.12.2016 arrangeres af Cykel Motion Odense.
3. afd. den 08.01.2017 arrangeres af Børkops Motions Cyklister.
4. afd. den 05.02.2017 arrangeres af NSU Fynshav & Danfoss CykelKlub.
5. afd. den 05.03.2017 arrangeres af Le Pedaleur de Charme.

 

Klubfest den 16.09.2016

Så er der klubfest.
Vi skal fejre, vi er en klub med sammenhold, ikke kun blandt medlemmerne, men også mennesker der ikke umiddelbart har noget med Bogense Cykelklub at gøre, støtter op om arrangementer i klubben.
Ved TV2 på Tour, var der ikke mindre end 27 hjælpere begge dage. Nogle medlemmer havde deres familie med, men der var også hjælpere/gæster, som ikke umiddelbart har noget med klubben at gøre, der havde valgt at bruge to dage på at hjælpe til ved arrangementet – det skal fejres.

Den 16.9. 2016 holder vi en fest i medborgerhuset, Gyldensteensvej 24, Bogense for alle hjælpere/gæster ved TV2 på Tour samt alle medlemmer af Bogense Cykelklub.

Kom alle mand og medbring det gode humør
Vi starter kl 18.00, der vil være spisning samt drikkelse
Vi slutter kl ??????

Tilmelding senest 9.9. 2016
hhenriksen02@gmail.com

Med venlig hilsen og rigtig god dag
Bjørn og Inge

Klubtur til Juelsminde den 11.09.2016

Sæt kryds i kalenderen den 11.9. 2016, for så skal vi på klubtur til Juelsminde.
Turen er for alle medlemmer samt de udefrakommende hjælpere (gæster) der var med til at gøre “TV2 på Tour” til den kæmpe succes det blev.

Turen med Castor for hjælpere/gæster:
I er alle velkommen til at cykle sammen med medlemmerne af Bogense Cykelklub, fra Bogense til Juelsminde. I Juelsminde vil cyklerne blive sat på en cykeltrailer og fragtet til Bogense, mens vi selv sejler hjem.
Er I ikke meget for at cykle, men gerne vil med på turen, er det muligt at sejle med Castor fra Bogense til Juelsminde, og så retur sammen med alle dem der har taget turen på cykel
Tilbuddet er ikke kun rettet til jer personligt, I er velkommen til at tage jeres familie med på turen, det gælder selvfølgelig både cykelturen samt sejlturen.

Turen med Castor for medlemmer af Bogense Cykelklub:
vil hovedsageligt vil være for medlemmer af Bogense Cykelklub.
Der kan være 39 pers på Castor, er der ledige pladser, vil det selvfølgelig være tosset ikke at besætte dem, de overskydende pladser er selvfølgelig så for medlemmernes familier.
Medlemmer der ikke ønsker at cykle kan selvfølgelig sejle med T/R.

Dagsprogram for dem der cykler:
Kl 9.00 afgang fra medborgerhuset, Gyldensteensvej 24, 5400 Bogense
Klubturen er for alle medlemmer, og der køres ikke hurtigere end alle kan følge med.
Vi regner med at være i Juelsminde senest kl 13
Cyklerne kommer på cykeltraileren, og vi sejler med Castor hjem
På turen hjem vil der være sandwich samt lidt at drikke
Forventet ankomst til Bogense ca kl 15

Dagsprogram for dem der sejler T/R
kl 11.00 afgang fra Østremole med Castor
Der vil være rundstykker, brunsviger samt kaffe/the/juice på sejlturen mod Juelsminde.
I Juelsminde vil alle cyklisterne komme ombord og sammen vil vi nyde turen hjem
Der vil være sandwich samt lidt at drikke på hjemturen.

Tilmelding:
hhenriksen02@gmail.com
Med venlig hilsen og rigtig god dag
Bjørn og Inge