Regler i klubben

Dette regelsæt er udarbejdet af bestyrelsen i BCK og omfatter de regler, som ikke er nedfældet direkte i klubbens vedtægter, der efter bestyrelsens mening, skal medvirke til at det er udbytterigt og samtidigt sjovt at deltage i klubbens aktiviteter.
Regelsættet er ikke udtømmende eller statisk og vil udvikle og ændre sig over tid.

Klubbens afdelinger
BCK har 2 afdelinger: Racer og MTB. Fællestræninger for MTB er fortrinsvis i perioden medio oktober til medio marts. Resten af året er fællestræningerne på racer.

Nedenstående punkter mht. grupper – kørsel er gældende for racer.

Træning – Inddeling i grupper
Ved træning køres der i grupper, nærmere inddeling fremgår af klubbens hjemmeside. Man bestemmer som udgangspunkt selv hvilken gruppe man vil køre i.
Man har et ansvar overfor sig selv og for gruppen man kører i, for at passe til gruppens kørsel, man skal kunne følge med gruppen og heller ikke køre for stærkt.
Passer man ikke til gruppen, kan man blive anmodet om at skifte gruppe.
Er man startet ud i en gruppe, må ingen efterlades med mindre dette aftales på turen.

Træning – kørsel
En træningstur ledes af en ”turleder” som udover at bestemme ruten, også skal være opmærksom på farten, samt at alle kan komme / kommer med rundt.
Færdselsloven skal overholdes og man skal køre så sikkert som muligt.
Som hovedregel køres der i to-mands kæder, og alle følger med rundt i kæden.
Man bestemmer selv hvor lang tid man vil trække, men skal være opmærksom på, ikke at trække for længe af gangen – andre vil også gerne til.
Der ventes /samles op efter spurter og bakker.
Såfremt forholdene ikke er til to-mands kæder, skal der køres i enkeltrække.
Den enkelte gruppe bestemmer selv, om træningen skal indeholde specialtræning (bakke / interval etc.) Træningsture skal foregå i ”god tone” og såfremt der opstår uenighed på turen, skal afklaring af dette vente til efter turen.

Træning – fremmøde
Starttidspunktet for træningsturene fastsættes af bestyrelsen, og alle grupper starter samtidigt, fra medborgerhuset.

Facebook siden BCK-Træning
For sikre at man ikke møder op alene til træning, er har vi en facebook-gruppe, der hedder BCK Træning. Her bliver træningen annonceret og man kan give besked om, at man kommer til træningen.

Påklædning Klubtøj
Klubben er afhængige af sponsorer for at kunne cykle i klubtøj. Har man taget imod tilbud om at købe sponsoreret klubtøj, anvendes dette ved både træning / klubture og klubbetalte løb.
Hvis man ikke har klubtøj til det aktuelle vejr, skal man naturligvis ikke anvende klubtøj.
Såfremt man modtager tilskud betalte løb/ture skal klubtøj anvendes. Klubtøj er som minimum både trøje og bukser. Nye medlemmer betaler for en startpakke med tøj: et par Bib shorts, en kortærmet jersey samt en vindvest. Klubtøj forventes at holde 3 sæsoner.
Hvis man ikke har klubtøj til det aktuelle vejr, skal man naturligvis ikke anvende klubtøj.
Såfremt man modtager tilskud til betalte løb/ture skal klubtøj anvendes, hvis klubtøj haves.

Klubbetalte løb
Bestyrelsen udvælger nogle cykelløb, hvor klubben betaler startgebyret. Medlemmer tilmelder selv til de udvalgte løb, som de ønsker at deltage i og betaler selv i første omgang.
Medlemmerne gemmer kvittering for deltagelse, samt start nr.

Når man ikke ønsker at deltage i flere løb dette år, eller efter det sidste klubbetalte løb er afholdt, fremsendes krav om refundering af det samlede godkende – beløb inklusiv ovennævnte dokumentation. hurtigst muligt til kasseren.

Automester Nordfyn Rundt / BCK Nordfyn Rundt 
Klubben afholder årligt et cykelløb, som er med til at finansiere klubbens aktiviteter.
Det forventes at alle klubbens aktive medlemmer, støtter op dette og deltager i afviklingen heraf. Som hovedregel kører ingen af klubbens medlemmer med i dette løb. Undtaget herfra er medlemmer, som er vært for et større antal sponsorerede løbsdeltagere.

Hjemmeside
Som klub-kommunikationsmiddel anvendes klubbens hjemmeside og Facebook-gruppen BCK-træning. Dett officielle kommunikationsmiddel fra bestyrelsen er hjemmesiden.
Henvendelser til bestyrelsen fra det enkelte medlem, sker ved direkte kontakt til et bestyrelsesmedlem, kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden.