Referat og bestyrelses sammensætning

Referat fra generalforsamlingen 2014 kan læses her.
Bestyrelsen har konstitueret sig og den forsætter som hidtil.