Nyhedsbrev 1 – 2022 aktivitetsplan og kontingentopkrævning

Nyhedsbrev 1 – 2022 fra Bogense Cykelklub

Efter generalforsamlingen i november 2021 har bestyrelsen konstitueret sig uden ændringer i forhold til tidligere. Finn Jensen er formand og John Rudbjerg er kasserer.

På generalforsamlingen valgte Inge Henriksen ikke at genopstille. Bestyrelsen siger Inge tak for en stor indsats i bestyrelsen igennem mange år. Som erstatning for Inge valgte bestyrelsen Thomas Rudbjerg. Bestyrelsen består herudover af Henrik Christiansen, Hanne Hammond, Palle Rasmussen og Stefan Dahlquist. Suppleant Line King.

 Kontingent for 2022 kr. 400,- skal indbetales til konto i Nordfyns Bank 6860-0001010132 senest 1. marts.

Aktiviteter i 2022

Vi har lagt en oversigt over de aktiviteter som vi har planlagt for indeværende år på hjemmesiden under punktet ”det sker i BCK”. Der kan godt komme flere til. Men dette er indtil det planlagte.

Bestyrelsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.