Generalforsamling i Bogense Cykelklub

Indkaldelse til Generalforsamling i Bogense Cykelklub

Dato: Onsdag den 20.11.2019 kl. 18.30.
Sted: Medborgerhuset Gyldenstensvej 24, 5400 Bogense.

Efter generalforsamlingen serveres der smørrebrød og øl / sodavand.
Tilmelding er derfor nødvendig, og skal ske på klubbens mail kontakt@bogensecykelklub.dk
Tilmelding senest søndag den 17.11.2019.

Dagsorden

Punkt 1 :  Valg af dirigent.
Punkt 2 :  Bestyrelsens beretning ved formanden.
Punkt 3 :  Fremlæggelse af regnskab ved Kassereren.
Punkt 4 :  Fastsættelse af kontingent.
Punkt 5 :  Valg til bestyrelsen.
På valg er:  Ulla Lundegaard Hinrichsen / Hanne Hammond / Bjørn Dam / John Rudbjerg.
Punkt 6 :  Valg af suppleanter 1. suppleant Tommy Andersen. 1. suppleant Henrik Christensen.
Punkt 7 :  Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Lis Wallentin. Revisorsuppleant Lars Hammerich.
Punkt 8 :  Indkomne forslag (evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 14.11.2019)
Punkt 9 :  evt.

Vdr. før udsendt mail om foredrag ved Andreas fra Kadence om vedligeholdelse af cykler. I forbindelse med generalforsamling. Det er aflyst grundet for få tilmeldinger.