Bestyrelses møde d.12/3

Tilstede Finn, Inge, Bjørn, John og Hanne
Afbud fra Ulla og Palle

Harzen alle værelser er besat nu.
Anden Bogense cykelklub skal også derned i samme tidsrum de har forespurgt om man evt. kan dele guide på mtb turene.
(der er blevet 1 ledig dobbeltværelse, siden bestyrelsesmøde)

Der er et gratis foredrag på SDU d. 27/3 der er gratis kaffe og kage, omkring cykel historie specielt om dengang Tyskland under krigen ville udradere Tour De France og selv afholde cykelløb Tyskland rundt. Tommy ligger det på hjemmesiden så kan vi lave fælles kørsel.

Vi aftalte følgende klubture:
14 april Middelfart.
26 maj Kerteminde.
23 juni Fåborg.
27 juni grill hygge i Bjørn have.

Første klubtur efter sommerferien bliver d.18 august over broen til jylland.

Der arbejdes også på en weekendtur til rebild i sen sommeren.

Bestyrelsens beslutning om at hvert medlem har 500 kr til rådighed til deltagelse i cykel løb det kræver at man stiller op i klubtøj samt sender kvittering til kasseren med oplysning om konto nr. til overførsel. Tommy sætter dette på vores hjemmeside.

Der skal søges efter hjælpere til fyns bilsalg nordfyn rundt som klubben afholder d. 27 april.

Vi vil gerne reklamere for cykelevent på højskolen til fordel for cykelnerven d. 13 april så dette skal også på hjemmesiden.

Inge sætter alle vores aktiviteter på facebook.

Næste møde. 10 april kl 19 emne vores cykelløb.

Referent Hanne