Pour femmes seulement

Træningstider om mandagen, ændret til: 16:30-19..