HUSK KONTINGENT FOR 2019

Hvis du ikke har indbetalt kontingent så går vi ud fra at det er en forglemmelse.
Venligst indbetal kr. 300,- snarest eller senest den 1. marts 2019.
Nordfyns Bank 6860 – 1010132. HUSK at oplyse navn ved indbetaling.
Ønsker du ikke at være medlem mere, skriv det venligst til os.