Generalforsamling i Bogense Cykelklub

Dato: Onsdag den 23.11.2016, kl 19.00. Sted: Bogense Skole (kantinen)

Dagsorden

• Valg af dirigent.
• Bestyrelsens beretning v/ formand Finn Jensen.
• Fremlæggelse af regnskab v/ kasserer John Rudbjerg.
• Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest
1/11 2016)
• Fastsættelse af kontingent.
• Valg til bestyrelse, på valg er formanden og ét bestyrelsesmedlem.
• Valg af suppleanter.
• Valg af revisor og revisorsuppleant.
• Evt.
Vel mødt!

Bestyrelsen

I forbindelse med generalforsamlingen bliver der mulighed for at købe klubtøj, det skulle ifølge producenten ankomme d. 31/10. Desuden vil vi gerne opfordre til, at I medbringer klubtøj I ikke bruger, måske det kan sælges videre til andre.