Generalforsamling i Bogense Cykelklub

Fredag den 2. november 2018 kl. 18.00 i Medborgerhuset.
Efter generalforsamlingen serveres smørrebrød øl og vand
Evt forslag skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 26. oktober 2018.

Tilmelding nødvendig på mail: kontakt@bogensecykelklub.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Venlig hilsen bestyrelsen