Din støtte hjælper dig og andre

Støt forslag om:

Motorkøretøjer skal holde minimum 1,5 meters afstand til cyklister ved overhaling når der er fælles vejbane.

Det foreslås at Danmark – i lighed med mange andre lande – indfører regel om at overhalende motorkøretøjer skal holde en afstand til cyklister på minimum 1,5 meter på strækninger hvor motorkøretøjer og cyklister deler kørebanen, evt. på udvalgte strækninger.

Læs mere her, og giv din støtte.