Forfatterarkiv: Webmaster

Generalforsamling i Bogense Cykelklub

Indkaldelse til Generalforsamling i Bogense Cykelklub

Dato: Onsdag den 20.11.2019 kl. 18.30.
Sted: Medborgerhuset Gyldenstensvej 24, 5400 Bogense.

Efter generalforsamlingen serveres der smørrebrød og øl / sodavand.
Tilmelding er derfor nødvendig, og skal ske på klubbens mail kontakt@bogensecykelklub.dk
Tilmelding senest søndag den 17.11.2019.

Dagsorden

Punkt 1 :  Valg af dirigent.
Punkt 2 :  Bestyrelsens beretning ved formanden.
Punkt 3 :  Fremlæggelse af regnskab ved Kassereren.
Punkt 4 :  Fastsættelse af kontingent.
Punkt 5 :  Valg til bestyrelsen.
På valg er:  Ulla Lundegaard Hinrichsen / Hanne Hammond / Bjørn Dam / John Rudbjerg.
Punkt 6 :  Valg af suppleanter 1. suppleant Tommy Andersen. 1. suppleant Henrik Christensen.
Punkt 7 :  Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor Lis Wallentin. Revisorsuppleant Lars Hammerich.
Punkt 8 :  Indkomne forslag (evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 14.11.2019)
Punkt 9 :  evt.

Vdr. før udsendt mail om foredrag ved Andreas fra Kadence om vedligeholdelse af cykler. I forbindelse med generalforsamling. Det er aflyst grundet for få tilmeldinger.

Generalforsamling 2019

Kære medlemmer

Generalforsamling med spisning afholdes den 20 november 2019.
Indkaldelse og dagsorden følger snarest.

I forbindelse med generalforsamlingen har vi mulighed for at få besøg af Andreas fra kadence, i Odense. Andreas holder foredrag om vedligeholdelse af cykler, og giver et kanon tilbud på eftersyn af din cyklen. (rensning, demontering af dele, tjekke lejer og sliddele, og evt. udskiftning)
Det kræver mindst 30 tilmeldte, før de kommer og holder et foredrag.

Vi ønsker derfor medlemmernes tilkendegivelse, så skriv til os snarest.

Grundet spisning og foredrag ønskes tilmelding snarest, på mail: kontakt@bogensecykelklub.dk

VinterCup 2018-19

1. afd. den 4.11. arrangeres af Christiansfeld CM.
2. afd. den 2.12. arrangeres af MCK Baghjulet.
3. afd. den 6.1. arrangeres af Odense OK.
4. afd. den 3.2. arrangeres af Gram Cykelklub.
5. afd. den 3.3. arrangeres af Nørre Aaby CK.

Læs mere på http://www.vintercup.dk

Billigt cykeltøj

Vi har stadig lidt cykeltøj på lager. Det er efter først til mølle princip.
Tøjet ligge ved Formand Finn, så aftalt med ham om prøvning og udlevering.

ARTIKEL Small Medium Large Xlarge XXLarge Pris
Kortærmet trøje 1 1 1 150
Langærmet trøje 1 2 1 150
Vind vest 4 6 100
Windbreaker 1 1 100
Bukser

Opdateret den 28.08.2019