Forfatterarkiv: Webmaster

Nyhedsbrev 1 – 2022 aktivitetsplan og kontingentopkrævning

Nyhedsbrev 1 – 2022 fra Bogense Cykelklub

Efter generalforsamlingen i november 2021 har bestyrelsen konstitueret sig uden ændringer i forhold til tidligere. Finn Jensen er formand og John Rudbjerg er kasserer.

På generalforsamlingen valgte Inge Henriksen ikke at genopstille. Bestyrelsen siger Inge tak for en stor indsats i bestyrelsen igennem mange år. Som erstatning for Inge valgte bestyrelsen Thomas Rudbjerg. Bestyrelsen består herudover af Henrik Christiansen, Hanne Hammond, Palle Rasmussen og Stefan Dahlquist. Suppleant Line King.

 Kontingent for 2022 kr. 400,- skal indbetales til konto i Nordfyns Bank 6860-0001010132 senest 1. marts.

Aktiviteter i 2022

Vi har lagt en oversigt over de aktiviteter som vi har planlagt for indeværende år på hjemmesiden under punktet ”det sker i BCK”. Der kan godt komme flere til. Men dette er indtil det planlagte.

Bestyrelsen

Husk, du skal holde afstand i trafikken

Den 26.06.2020 lancerede transportminister Benny Engelbrecht en ny kampagne med fokus på cyklister på landevejen. Kampagnen hedder ’Vi deler vejen’ og er et samarbejde mellem ministeriet, Rådet for Sikker Trafik, Cyklistforbundet, Danmarks Cykle Union og FDM.

Røde, gule og grønne skilte står fast i vejkanten flere steder i landet. De fortæller bilister og cyklister, at her deler de vejen – og at der er plads til dem begge, hvis de vel at mærke holder afstand til hinanden.

’Vi deler vejen’ er en ny kampagne med norsk forbillede, som i dag bliver lanceret på udvalgte strækninger i Sønderjylland og på Sjælland.

Læs mere her.

Tre seje bck rytter på en lang tur

Tre seje bck rytter på en lang tur i dag lillebælt rundt 251 km og 1700 højdemeter. Vi kørte i regn /skybrud i 120 km. Hold kæft der var meget vand i dag. Plus 40 punkteringer i dag fordelt på ca. 12 – 14 rytter. Vi var 28 fordelt i 2 gr.

Prøv E-cykling sammen med BCK

Vi er ved at arrangere en klubaften ved Cykling Odense, for at prøve deres E-cykling.

Nedenstående link giver lidt mere info.
https://www.uao.dk/ugeavisenodense/e-cykling-Cykling-Odense-satser-paa-e-cykling/artikel/381651

Vi har mulighed for at komme med et hold på 8 personer, som kan kæmpe mod hinanden på en endnu ikke fastlagt rute, men vi vælger en medio sværhedsgrad, det er tidligt på året.

Dette er et af de arrangementer, som vi håber kan være med til at styrke klubånden og skaffe flere medlemmer til klubben.

Oplægget er at vi holder det den 18. februar kl. 17.00. og hvis der er god tilslutningen til det, så holder vi et mere den 20. februar kl. 17.00.

Der er tilmelding på nedenstående mail, til den 18. februar, hvis der kommer flere end 8 forsøger vi at lave et hold mere.

Normalt vil det være først til mølle, men hvis der er nogen som kun kan den ene dag prøver vi at løse det.

Der er Shimano pedaler på cyklerne, man kan også bruge kondisko.

Er der nogen spørgsmål – brug da også nedenstående mail.

Mvh
John Rudbjerg
john@rudbjerg.eu
Tlf.: 95857585